“Dat overkomt me niet”, hebben we allemaal wel al eens door het hoofd gehaald. Maar zelfs de meest georganiseerde bedrijfsleiders overkomt wel eens iets. Als bestuurder van een vennootschap of vzw draag je grote verantwoordelijkheden die onlosmakelijk verbonden zijn met je vennootschap. Eén kleine fout kan desastreuze gevolgen hebben, waar jij als hoofd van het bedrijf de prijs voor kan betalen. Om maar te zwijgen over je privévermogen dat hierdoor aan een zijden draadje komt te hangen.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Als bedrijfsleider kan je nog zo je best doen om alles in goede banen te leiden, er kan altijd eens iets foutlopen. Om geen al te hoge prijs te betalen, is het beslist een goede zaak om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. Deze dekt namelijk jouw burgerrechtelijke aansprakelijkheid én beschermt jouw privé-eigendom. Welke fouten kunnen jou bijvoorbeeld overvallen? We schetsen er enkele kort:

●      Je functie niet uitvoeren zoals het hoort. Met andere woorden subsidies of verplichte verzekeringen vergeten aanvragen uit nalatigheid.

●      Frauderen of boekhouding niet tot in detail bijhouden, wat in erge mate kan leiden tot een faillissement.

●      Rekeningen en jaarrekeningen als onbelangrijk beschouwen, waardoor je een inbreuk doet op je statuut.

●      …

Wat met beroepsaansprakelijkheid?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekken niet hetzelfde. Integendeel, bij de eerste gaat het over fouten die je als bedrijfsleider maakt in de uitoefening van je job. Zo gaat het hier bijvoorbeeld om het geven van foutief advies of het maken van een foute berekening. Op het moment dat u hiervoor toerekeningsvatbaar wordt gesteld, kan dit kostenplaatje zéér hoog oplopen. Om je als bedrijfsleider te beschermen tegen deze fouten, kan je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangaan. Het grote verschil is dat deze verzekering het bezit van je vennootschap of vzw beschermt, én niet je privé-eigendom.

Een combinatie van beide verzekeringen is dus geen overbodige luxe. Want zoals reeds gezegd, een beleidsfout maken, is sneller gebeurd dan je denkt.

Terug naar overzicht