Sinds een paar jaar is het aantal elektrische (deel)steps op onze wegen zichtbaar toegenomen. Een variant van dit transportmiddel, een elektrische step mét zadel, wint ook alsmaar aan aandeel. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen beide. Zo zijn er andere regels voor de variant met zadel die eerder neigen naar de regels van de bromfiets dan naar die van een elektrische step.

Ben je van plan om een elektrische step mét zadel te kopen? Check dan zeker eens wat je allemaal nodig hebt.

Rijbewijs of niet?

Als je graag met een elektrische step met zadel de baan opgaat, dan moet je minstens 16 jaar oud zijn. Afhankelijk van hoe snel de step kan, moet je al dan niet een rijbewijs hebben. Zo heb je voor de steps die een maximale snelheid van 45 km/uur halen, een rijbewijs AM nodig. Deze steps zijn overeenkomstig met de wegcode van een bromfiets klasse B.

Voor elektrische steps met zadel die een maximale snelheid van 25 km/uur halen, hoef je geen rijbewijs te hebben, maar moet je uiteraard wel aan de leeftijdsgrens van 16 jaar voldoen als bestuurder.

Fietspad of niet?

Als je elektrische step met zadel een maximale snelheid van 25 km/uur heeft, mag je als bestuurder op het fietspad rijden. Haalt je step een maximale snelheid van 45 km/uur, dan mag je enkel op het fietspad rijden wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km/uur. Op andere wegen ben je verplicht het fietspad te gebruiken, tenzij dat anders aangegeven staat op de verkeersborden.

Hou er uiteraard wel rekening mee dat je als bestuurder van een elektrische step met zadel, nooit fietsers mag hinderen!

Dezelfde wegcode als bromfietsers

Wanneer je met een elektrische step met zadel op de openbare weg rijdt, wordt je gelijkgesteld met een bromfietser. Dus moet je uiteraard ook dezelfde verkeersregels volgen.

●      Zo ben je verplicht als bestuurder om een helm te dragen.

●      Moeten de lichten van je step altijd branden, zowel overdag als ‘s nachts.

●      Deze documenten moet je verplicht bij hebben: identiteitskaart, gelijkvormigheidsattest, een geldige verzekering, het kentekenbewijs (en indien de step een maximale snelheid van 45 km/uur heeft, een geldig rijbewijs)

Aankopen en inschrijven

Houd met onderstaande zaken rekening wanneer je je een elektrische step met zadel aanschaft:

Europees gelijkvormigheidsattest

Controleer bij de aankoop steeds of de verkoper je een Europees gelijkvormigheidsattest aflevert. Dat is een attest die aantoont dat de step in kwestie correct gehomologeerd is en dat je jezelf ermee rechtsgeldig op de openbare weg mee mag begeven.

Heb je dit attest niet ontvangen van de verkoper? Vraag dat dan alsnog na. Hij kan zo’n attest verkrijgen via de fabrikant van het voertuig.

Verzekering

Afhankelijk of je je step met zadel in België of in het buitenland hebt gekocht, moet je een andere procedure volgen om hem te verzekeren.

Heb je je elektrische step in België gekocht, dan volstaat het Europees gelijkvormigheidsattest om je step te laten verzekeren. Kocht je je step aan in het buitenland, dan heb je naast dit attest ook een douanevignet 705 nodig om je elektrische step met zadel te verzekeren. Meer info over dit vignet vind je hier.

DIV

Nadat je verzekeraar de aanvraag tot inschrijving heeft opgemaakt, kan jij of je verzekeraar je elektrische step inschrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen. Hierna ontvang je samen met je nummerplaat je inschrijvingsbewijs met de post.

Wist je dat?

Wanneer je als bestuurder van een elektrische step met zadel niet de nodige documenten kan voorleggen, wordt de step in beslag genomen. Als de step daarna niet in orde gesteld kan worden, wordt die geregeld vernietigd op vraag van het parket.

Zorg dus dat je zeker op de hoogte bent van jouw verplichtingen als bestuurder om situaties zoals deze te vermijden.

Terug naar overzicht