Particulieren

In België bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Veroorzaakt u een ongeval dan dekt deze verzekering de materiële en lichamelijk schade die u aan derden zou veroorzaken.

Dekking

De dekking en de contractuele bepalingen zijn wettelijk bepaald en dus bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Deze verzekering dekt lang niet alles. De schade aan derden wordt wel vergoed. Derden zijn andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Passagiers zijn dus verzekerd.

Heeft u alleen een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dan zijn de volgende zaken niet verzekerd:

 • Schade aan het voertuig bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Medisch en lichamelijk letsel van de bestuurder bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Diefstal, glasbraak en vandalisme aan het voertuig;
 • Schade aan het voertuig bij een vluchtmisdrijf;
 • Advocaatkosten;

Wilt u meer verzekeren dan kunt u kiezen voor de volgende verzekeringen:

 • Full omnium;
 • Mini omnium;
 • Bijstand voertuig;
 • Rechtsbijstand auto;

Premie

De hoogte van de premie wordt door verschillende factoren bepaald. Vaak wordt een bonus-malus regeling aangeboden. Een schadevrij jaar levert u extra korting op. Bij de bepaling van de premie wordt soms ook gekeken naar het soort bestuurder.

 • Vragen die daarbij gesteld worden zijn:
 • Hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs al?
 • Heeft u al een ongeval gehad?
 • Woont u in de stad of op het platteland?
 • Waarvoor gebruikt u de wagen?
 • Heeft u een tweedehandsvoertuig?

U krijgt zo een autoverzekering op maat. Het is overigens ook belangrijk om bij uw keuze voor een verzekering niet alleen te kijken naar de hoogte van de premie. Het verschil zit vaak in de service en extra voordelen die worden aangeboden.

Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u uitbreiden met full omnium. Dit is een goede aanvulling als u beschikt over een nieuwe auto of een auto jonger dan 5 jaar. We kijken graag samen met u naar uw wensen en stellen zo het privépakket samen dat precies bij u past.

Dekking

De full omnium verzekering dekt schade in de volgende gevallen:

 • Materiële schade;
 • Aanrijding;
 • Vervoer van het voertuig, inclusief laden en lossen;
 • Vandalisme;
 • Diefstal of poging tot diefstal;
 • Carjacking;
 • Schade als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal;
 • Natuurlijke gevaren;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Natuurkrachten;
 • Aanrijding met dieren.

Bij totaalverlies wordt de vergoeding bepaald op basis van de waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. Om dit te berekenen wordt de afschrijving, een vooraf overeengekomen percentage, afgetrokken van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig.

Er kunnen twee types afschrijvingen worden gehanteerd:

 • Aangenomen afschrijving: De verzekerde waarde blijft behouden gedurende een bepaalde periode (zes maanden, een of twee jaar). Daarna daalt de verzekerde waarde elke maand een klein beetje.
 • Functionele afschrijving: De vergoeding ligt heel dicht bij de werkelijk waarde van het voertuig, meteen vanaf de eerste maand.

Premie

De premie is afhankelijk van de vrijstellingen. Een deel van de schade zult u mogelijk zelf moeten betalen. Vaak zien we twee soorten vrijstellingen:

 • Vaste vrijstellingen: U betaalt een vast bedrag bij een schadegeval.
 • Engelse vrijstellingen: U hoeft niets te betalen bij een totaalverlies van uw voertuig of indien de kostprijs van de herstelwerkzaamheden in een door de verzekeringsmaatschappij aangewezen garage hoger is dan het gekozen bedrag.

U kunt bij beide types kiezen tussen lage, gemiddelde of hoge vrijstelling. De premie wordt uiteraard lager bij een hoge vrijstelling.

Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u uitbreiden met mini omnium. Is uw auto ouder dan 5 jaar? Dan is dit de juiste verzekering. Graag kijken we samen met u naar uw wensen en stellen zo een privépakket samen, dat helemaal past bij uw persoonlijke situatie.

Dekking

De mini omnium verzekering dekt de volgende gevallen:

 • Diefstal of poging tot diefstal;
 • Carjacking;
 • Schade als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal;
 • Natuurlijke gevaren;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Natuurkrachten;
 • Aanrijding met dieren.

Bij totaalverlies wordt de vergoeding bepaald op basis van de waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. Om dit te berekenen wordt de afschrijving, een vooraf overeengekomen percentage, afgetrokken van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig.

Er kunnen twee soorten afschrijvingen worden gehanteerd:

 • Aangenomen afschrijving: De verzekerde waarde blijft behouden gedurende een bepaalde periode (zes maanden, een of twee jaar). Daarna daalt de verzekerde waarde elke maand een klein beetje.
 • Functionele afschrijving: De vergoeding ligt heel dicht bij de werkelijk waarde van het voertuig, vanaf de eerste maand.

Premie

De premie is afhankelijk van de vrijstellingen. Een deel van de schade zult u zelf moeten betalen.

Vaak zien we twee soorten vrijstellingen:

 • Vaste vrijstellingen;

U betaalt een vast bedrag bij een schadegeval.

 • Engelse vrijstellingen.

U hoeft niets te betalen bij een totaalverlies van uw voertuig of indien de kostprijs van de herstelwerkzaamheden in een door de verzekeringsmaatschappij aangewezen garage hoger is dan het gekozen bedrag.

U kunt bij beide types kiezen tussen lage, gemiddelde of hoge vrijstelling. De premie wordt natuurlijk lager bij een hoge vrijstelling.

De verzekering bijstand voertuig biedt u hulp bij autopech, wanneer uw auto is gestolen of wanneer u betrokken bent bij een ongeval. De bijstand wordt verleend aan alle personen die zich in het verzekerde voertuig bevinden.

Dekking

Er worden twee verschillende soorten dekkingen aangeboden waarbij de volgende onderdelen onder de dekking kunnen vallen:

Bijstand voertuigen binnenland (geldig in België)

 • Een vervangend voertuig bij pech, ongeval of diefstal;
 • Hulp bij kleine problemen zoals lege accu, verkeerde brandstof, lekke band enz;
 • Bijstand voertuigen binnen- en buitenland.

Dekking van bijstand voertuigen binnenland aangevuld met:

 • Reserveonderdelen indien niet aanwezig worden kosteloos opgestuurd;
 • Wanneer een gestolen voertuig wordt teruggevonden, bezorgen wij het voertuig terug of u krijgt een trein- of vliegticket om het voertuig op te halen;
 • Terugbetaling van onvoorziene hotelkosten en taxikosten bij pech, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand. Repatriëring van u en uw passagiers en een vervangend voertuig in België in afwachting van de repatriëring van uw eigen voertuig;
 • Repatriëring naar België of opname in een ziekenhuis ter plaatse;
 • Terugbetaling van de medische kosten en vervoerskosten tot een bepaald bedrag per persoon en per schadegeval;
 • Bij een ziekenhuisverblijf van een gezinslid zorgen we dat u op bezoek kunt gaan.

U bent verzekerd in alle landen die op uw groene kaart staan.

Premie

De premie is afhankelijk van welke dekking u kiest. De premie voor bijstand voertuigen binnenland is uiteraard lager dan de bijstand voertuigen binnen- en buitenland. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt en u raakt gewond dekt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet de kosten. Met de verkeerspolis bestuurder bent u ook verzekerd wanneer u onverhoopt het ongeval veroorzaakt.

Dekking

Als bestuurder wordt u altijd schadeloos gesteld. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Het voertuig hoeft niet uw eigendom te zijn. Uw gezinsleden en u zelf zijn ook verzekerd bij gebruik van een bromfiets of een fiets, als passagier van het openbaar vervoer of als voetganger.

Er wordt schadevergoeding uitgekeerd bij:

 • Verwonding (medische kosten);
 • Werkonbekwaamheid;
 • Blijvende invaliditeit;

Wanneer u verpleegkundige zorg nodig heeft, inkomensverlies lijdt, aanpassing van woning of voertuig of hulp in de huishouding nodig heeft enz., regelen wij dit voor u. Bij onduidelijkheid over de aansprakelijkheid ontvangt u een voorlopige schadevergoeding.

Premie

Naast de verzekering verkeerspolis bestuurder zijn er nog mogelijkheden om uit te breiden met bijvoorbeeld bestuurder van een motorfiets. Verder zijn er nog extra optionele dekkingen voor passagiers.

De burgerlijke aansprakelijkheid dekt de stoffelijke en lichamelijke schade die is toegebracht aan derden tijdens het gebruik van uw pleziervaartuig. Gezinsleden en personen die het verzekerd vaartuig met uw medeweten besturen of gebruiken zijn ook verzekerd.

Dekking

U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen:

 • Cascoverzekering: dekt de materiële schade aan uw plezierboot inclusief nautische apparatuur en huishoudelijke inboedel;
 • Aansprakelijkheid waterskiërs;
 • Deelname aan wedstrijden;
 • Reddings- en bergingskosten;
 • Rechtsbijstand;
 • Persoonlijke verzekering ongevallen opvarenden.

Schade tijdens transport over de weg van het vaartuig is uitgesloten. Hiervoor adviseren wij u een goederenverzekering transport over de weg af te sluiten.

Premie

De premie is afhankelijk van het gekozen pakket en de criteria van uw vaartuig. Bij schadevrij varen ontvangt u vaak aantrekkelijke ‘No claim’ kortingen. Wanneer u een cascoverzekering afsluit voor een tweedehands vaartuig kan het verplicht worden om een expertise voor de dekking uit te voeren.

Een brandverzekering dekt naast schade bij brand ook vele andere schades. De verzekering wordt afgestemd op de waarde van uw woning en uw bezittingen. Ook is belangrijk of u eigenaar, huurder of verhuurder bent. Waardevolle meubelen en juwelen zijn vaak meeverzekerd. Ook de tuinmeubelen kunnen worden meeverzekerd. Veel woningen hebben tegenwoordig zonnepanelen. Daarom kunnen wij u een verzekering aanbieden waarin ook de zonnepanelen zijn opgenomen.

Dekking

Een brandverzekering dekt naast de schade bij brand ook de volgende schades:

 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk;
 • Ontploffing, rook- en roetschade, blikseminslag;
 • Natuurrampen;
 • Schade veroorzaakt door water of stookolie;
 • Glasbreuk;
 • Schade aan elektrische leidingen en de daarop aangesloten elektrische toestellen;
 • Vandalisme;

U kunt deze verzekering uitbreiden met een dekking voor diefstal, rechtsbijstand en een familiale verzekering.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van de waarde van uw woning en uw bezittingen en of u eigenaar, huurder of verhuurder bent. Wanneer u een tweede woning heeft kunt u een aparte verzekering hiervoor afsluiten waarin de tweede woning is meeverzekerd.

De dekking diefstal is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering niet standaard deze waarborg opneemt in de polisvoorwaarden. U moet deze dekking apart onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering. Met deze dekking (die u onderschrijft bij uw brandverzekering), beschermt u zich tegen diefstal en vandalisme. Met jaarlijks vele tienduizenden diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

Hier een overzicht van de gedekte schadegevallen:

 • Inbraak (bv. een geforceerde deur of venster);
 • Inklimming (bv. door een ladder te plaatsen en via een raam van de bovenverdieping);
 • Gebruik van valse sleutels;
 • Gebruik van gestolen of verloren sleutels;
 • Heimelijke binnendringing (bv. iemand die zich voordoet als een medewerker van de energieleverancier die de meterstanden komt opnemen);
 • Binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden of van huispersoneel;
 • Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd;
 • De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

De goederen moeten zich bevinden in de woning waarvoor u de diefstaldekking hebt afgesloten. Als aan die voorwaarde voldaan is, zijn volgende mensen tegen diefstal verzekerd:

 • de verzekeringsnemer, dat is de persoon die de verzekering aangegaan is;
 • de echtgenoot van de verzekeringsnemer;
 • alle personen die in de woning wonen die verzekerd is;
 • het huispersoneel;
 • de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld wanneer de verzekering afgesloten werd op naam van een vzw, dan is de beheerder van die vzw verzekerd).

Tenzij de algemene voorwaarden iets anders vermelden, dekt een diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten uw woning (tenzij soms tuinmeubelen) niet.

U bent aansprakelijk voor materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt bij derden. Het gaat hierbij om een ongelukje waarbij niemand fout is. Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding. Dit soort ongelukjes kunnen zich in huiselijke kring voordoen maar ook op straat of bij het beoefenen van een sport.

Dekking

De BA familiale verzekering vergoedt de schade die u of uw gezinsleden veroorzaakt aan derden. Ook bezoekers, de babysit of de poetsvrouw zijn verzekerd. De verzekering evolueert mee met uw dagelijkse situatie. Wanneer uw zoon of dochter naar het buitenland gaat voor een uitwisselingsprogramma is dit ook gedekt. Ook al is uw hoofdverblijfplaats België en brengt u schade aan in een hotel in het buitenland, dan is dit ook meeverzekerd.

U heeft nog de mogelijkheid om de dekking uit te breiden. De volgende schade wordt dan extra vergoed:

 • Materiële schade in een feestzaal die u huurt;
 • Wanneer u BOB bent voor vrienden en een ongeval veroorzaakt. De materiële schade aan het voertuig is gedekt;
 • Materiële schade aan gratis geleende voorwerpen in de privésfeer;
 • Schade aan de studentenkamer van uw kind;
 • Schade in een gehuurde vakantiewoning.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van welk pakket u kiest. Bij uw keuze is het belangrijk om te kijken naar de vergoedingen per schadegeval en het eigen risico wat u moet betalen.

Wij bieden u verschillende formules aan:

 • Formule alleenstaande: (verzekeringsnemer, zonder inwonende personen);
 • Gezinsformule: (vanaf 2 inwonende personen);
 • Formule derde leeftijd: een van de verzekeringsnemers heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Bij een ziekenhuisopname betaalt de Sociale Zekerheid een deel van de kosten. Er blijft dan vaak nog een groot bedrag open staan. Heeft u een hospitalisatieverzekering dan hoeft u dat bedrag niet zelf te betalen. U kunt een hospitalisatieverzekering vaak ook via uw werkgever afsluiten. Bij verandering van werkgever, pensioen of ontslag loopt de verzekering individueel door maar dat betekent een hogere premie. Met een aanvullende verzekering blijft de individuele premie betaalbaar.

Dekking

 • Medische kosten bij een ziekenhuisopname;
 • Medische kosten bij zware ziekten (ook zonder ziekenhuisopname);
 • Vergoeding van voor- en nabehandeling (bepaalde periode);
 • Zelfde dekking in het buitenland (extra diensten zoals repatriëring).

Premie

Naast de standaard hospitalisatieverzekering heeft u de mogelijkheid nog extra opties toe te voegen zodat u bijvoorbeeld de verdubbeling van de periode van voor- en nabehandeling en vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen meeverzekert. Afhankelijk van uw keuze wordt de premie bepaald.

Wanneer er een conflict is ontstaan, wordt eerst geprobeerd tot een schikking te komen. De twee partijen die een conflict hebben, maken samen een afspraak. Meestal wordt een vergoeding afgesproken. Dit voorkomt een rechtszaak. Mocht het toch uitlopen op een rechtszaak dan zijn de kosten hiervan verzekerd. Alles wordt door specialisten geregeld voor u.

Dekking

Lukt het niet om tot een schikking te komen dan volgt een gerechtelijke procedure. Voor de onderstaande zaken worden de procedurekosten en kosten van een advocaat en experts (tot een maximum bedrag) vergoed:

 • Strafrechtelijke of burgerlijke verdediging;
 • Administratief geschil;
 • De aansprakelijke derde weigert te vergoeden;
 • Contractueel geschil;
 • Expertiseverslag aanvechten.

Een rechtsbijstand verzekering biedt u ook vaak een voorschot op een schadevergoeding wanneer de aansprakelijke derde niet kan betalen.

Premie

De rechtsbijstand verzekering is vaak een optie bij uw autoverzekering. De premie is afhankelijk van het gekozen pakket. Maak u keuze voor een verzekering niet alleen op basis van de premie maar kijk goed naar welke vergoedingen u hiervoor krijgt. Wij kunnen u hierin adviseren.

Overlijden is een onderwerp dat we liever uit de weg gaan, hoewel het de nodige aandacht vereist. Dagelijks hoor je in het nieuws verschillende overlijdens passeren, die in de meeste gevallen helemaal onverwachts plaatsvinden. Om je nabestaanden financiële kopzorgen te besparen, is het belangrijk om na te denken over een uitvaartverzekering. Deze dekt namelijk alle kosten die gepaard gaan met het overlijden en de uitvaart.

Financiële aspect en afscheidsgebeuren

De herdenking van een overledene kan snel oplopen tot een kost van 6000 euro en meer. Dat is een variabele prijs die afhankelijk is van het soort afscheid (crematie of begrafenis) dat de persoon in kwestie wenst, alsook het plaatsvinden van de koffietafel, etc. Een uitvaartverzekering aangaan is niet verplicht, maar sterk aangeraden om je nabestaanden te besparen van de financiële kost die hiermee gepaard gaat. Wat betreft het financiële plaatje, kan je ervoor kiezen om de premie gespreid te betalen of in één keer. In de meeste gevallen is er de mogelijkheid om maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks te betalen. Verder kiest u zelf hoeveel het uitvaartkapitaal exact zal bedragen en tot welke leeftijd je wenst te betalen, wat vervolgens aan de begunstigde of begrafenisondernemer uitbetaald wordt.

Beperkingen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering neemt niet enkel financiële zorgen van je nabestaanden weg, het levert ook jou minder kopzorgen. Zo dekt de verzekering je vanaf de eerste betaling die je verricht. Al zijn er beperkingen die je in achting moet nemen:

 • Verzekering dekt niet bij zelfmoord (binnen het eerste jaar van verzekering),
 • Verzekering dekt niet bij overlijden door (gevaarlijke) vliegsporten of vlieguitstappen (bv. ballonvaart),
 • Bij de meeste verzekeraars kan een uitvaartverzekering maar aangegaan worden tot een leeftijd van maximum 75 jaar,

Een uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Als verzekerde betaal je 2 procent taks op de premies die je stort.

“Mij overkomt dit niet” denken we allemaal wel eens, al ben je je ervan bewust dat een ongeluk sneller gebeurd is dan je denkt. Om de kosten van de lichamelijke schade te beperken, is er de persoonlijke ongevallenverzekering die je beschermt. Deze verzekering is niet verplicht, maar is sterk aangeraden bovenop een familiale verzekering.

Recht op bescherming

De persoonlijke ongevallenverzekering beschermt je bij ongevallen in het privégebeuren alsook bij sommige werkongevallen (afhankelijk van de omstandigheden). In het geval van blijvende lichamelijke schade heb je dankzij deze verzekering recht op een schadevergoeding. Om van de verzekering gebruik te kunnen maken, MOET ER SPRAKE ZIJN VAN EEN PLOTSE GEBEURTENIS

Recht op waarborgen

Indien u aan de voorwaarden voldoet, bent u verzekerd en heeft u recht op verschillende waarborgen. Zo heeft u recht op  Medisch kosten, dat zijn de kosten die gepaard gaan met ziekenhuisopname of behandelingen die u moet ondergaan. Tijdelijke Invaliditeit betreft een dagvergoeding voor uw arbeidsongeschiktheid, meer bepaald krijgt u voor iedere dag dat u afwezig bent een vergoeding. Blijvende invaliditeit ontvangt u in het geval dat u blijvende lichamelijke schade oploopt bij een ongeval. Deze uitkering wordt bepaald op basis van de invaliditeitsgraad. Bij een ongeval dat fataal afloopt (overlijden), ontvangt uw familie een bepaald kapitaal dat u vooraf vaststelt.

Uitzonderingen

Ter aanvulling op de voorwaarden waaraan u moet voldoen, zijn er ook enkele uitzonderingen waarbij u niet verzekerd bent:

 • Ongeval door dronkenschap, een zware fout, zelfdoding of opzet,
 • Ongeval tijdens beroepssport of gevaarlijke sporten. Hiervoor kan wel een extra verzekering aangevraagd worden,
 • Ongeval verricht door bestuurder zonder geldig rij- of vaarbewijs,
 • Ongeval onder invloed van verdovende middelen.

Een verzorgd gebit kan je vergelijken met een persoonlijk visitekaartje. Je maakt er meteen een deftige indruk mee. Aangezien ons gebit levenslang moet meegaan, is het belangrijk om je tanden te onderhouden en tandheelkunde kan in sommige gevallen een hele grote hap uit je budget zijn. Een tandverzekering is dus aangeraden om dure ingrepen zoals een tandimplantaat, stifttand, beugel of tandprothese te kunnen dekken.

Financiële kostenplaatje

Dekt een wettelijke ziekteverzekering niet alle kosten met betrekking tot tandheelkunde? Neen. Indien je tanden een dure ingreep moeten ondergaan, komt de verplichte ziekteverzekering hier niet of nauwelijks in tussen. Hoewel de kans op een tandingreep groot is naarmate je leeftijd toeneemt en de kosten duur kunnen oplopen. Voor één tandimplantaat betaal je snel circa. 1000 euro. Een tandverzekering aangaan, is een goede manier om deze kosten betaalbaar te houden.

Niet-geconventioneerde tandartsen

De verplichte ziekteverzekering betaalt naast hoogoplopende tandkosten, ook geen supplementen terug. Die supplementen behoren wel tot jouw kostenplaatje in het geval dat jouw tandarts of orthodontist niet-geconventioneerd is. Met andere woorden heeft de tandexpert zelf de vrijheid om zijn prijszetting te kiezen. In tegenstelling tot de wettelijke ziekteverzekering, dekt een tandverzekering deze kosten wel.

Voordelen tandverzekering

Een tandverzekering is zeker geen nodeloze kost aangezien het verschillende voordelen met zich meebrengt:

 • Tandheelkundige kosten die de verplichte ziekteverzekering niet dekt, dekt de tandverzekering wel,
 • Dure ingrepen zoals een beugel, kroon, gebitschade bij ongeval worden vergoed,
 • Algemeen worden de kosten van een standaardbehandeling bij de tandarts vergoed.

Uitzonderingen tandverzekering

Afhankelijk van de verzekeraar waarbij je een tandverzekering aangaat, zijn er enkele beperkingen waarmee je rekening dient te houden. We sommen enkele veelvoorkomende op:

 • In sommige gevallen worden tandheelkundige behandelingen niet vergoed buiten België of Europa.
 • Esthetische behandelingen worden niet vergoed.
 • Op bepaalde behandelingen staat een leeftijdsgrens wat betreft terugbetaling. Sommige verzekeraars bieden geen vergoeding voor orthodontische behandelingen na 40 jaar, alsook parodontologische behandelingen na 65 jaar.

Is je fiets gestolen? Of raakte je fiets beschadigd door een ongeval? Dan klinkt een fietsverzekering je vast goed in de oren. Deze verzekering vergoedt namelijk elke onverwachte beschadiging van je fiets en betaalt de volledige aankoopwaarde van je gestolen fiets terug (conform voorwaarden). Een fietsverzekering lijkt op het eerste zicht misschien een overbodige luxe, maar dat is het dus niet.

Alle voordelen op een rijtje

Als fietser ben je een zwakke weggebruiker en heb je niet altijd de touwtjes in eigen handen. Uit verkeerscijfers van 2019-2020 blijkt dat het aantal slachtoffers volgens verplaatsingswijze ‘fiets’ in stijgende lijn toeneemt. Op acht jaar tijd is het aantal slachtoffers maar liefst 8 procent gestegen. Een familiale verzekering in combinatie met een fietsverzekering is dus aangeraden, maar niet verplicht. Een fietsverzekering biedt verschillende voordelen, afhankelijk van je verzekeraar:

 • Bij een ongeval, technisch defect of lekke band heb je recht op fietsbijstand, 24/7. Deze bijstand wordt verleend in de Benelux of in heel Europa, afhankelijk van je verzekeraar,
 • Vergoeding bij diefstal van fiets, in sommige gevallen recht op vervangfiets,
 • Vergoeding bij schade aan fiets door ongeval.

Beperkingen van fietsverzekering

Bij het gros van de verzekeraars staat de fietsverzekering niet garant voor schade die veroorzaakt werd door volgende criteria:

 • Geen vergoeding voor gebruiksschade zoals krasjes of lakschade,
 • Geen vergoeding voor schade tijdens deelname aan fietswedstrijden,
 • Geen vergoeding voor schade door gebrek aan onderhoud of slijtage,
 • Geen vergoeding voor schade of diefstal van batterij die geen schade aan fiets met zich meebrengt,
 • Geen fietsbijstand als fiets blokkeert door gebrekkig onderhoud,
 • Geen fietsbijstand voor opzettelijke schade.

Trek je naar het verre noorden of plan je een trip naar de zon? Overweeg dan om een reisverzekering aan te gaan. Hiermee vertrek je met een gerust hart op reis zonder na te hoeven denken over verlies van bagage, autopech met een huurwagen of zorg in het buitenland.

Voorwaarden reisverzekering

Op reis gaan, brengt vaak de nodige spanning met zich mee. Vandaar dat het aangeraden is om hierop te anticiperen. Je aansluiten bij een reisverzekering is een voordelige manier om mogelijke problemen (groot of klein) uit de weg te banen. Een reisverzekering biedt in de meeste gevallen volgende voordelen:

 • Je kan ervoor kiezen om je alleen te laten verzekeren, maar kan de kosten ook delen door een reisverzekering met twee of de hele familie aan te gaan,
 • Je hebt wereldwijd recht op reisbijstand,
 • Dag en nacht recht op reisbijstand.,
 • Optie : Bij autopech zoals takelen van wagen, heb je recht op pechverhelping,
 • Optie : Indien je de reis door onverwachte omstandigheden dient te annuleren, heb je recht op annulatieverzekering,
 • Optie :Indien je bagage beschadigd raakt of je deze onderweg verliest, heb je recht op bagageverzekering.

Soorten reisverzekering

In het algemeen zijn er twee soorten reisverzekeringen mogelijk. Zo kan je kiezen voor een tijdelijke reisverzekering. Dat is een verzekering die je aangaat voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een eenmalige trip. Daarnaast is er ook een jaarlijkse reisverzekering die je het hele jaar door beschermt indien je meerdere keren per jaar op reis gaat.

Prijskaartje

De premie die je betaalt voor je reisverzekering is verschillend naargelang het aantal personen, het type verzekering, alsook de waarborgen die je er bij wenst te hebben. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een reisverzekering aan te gaan bij je verzekeraar of bij een reisbureau. Bij een reisbureau betaal je vaak een lagere prijs, maar wees je ervan bewust dat de dekkingen hier veelal beperkter zijn waardoor je minder beschermt bent.

Een bromfietsverzekering is een wettelijk verplichte verzekering voor ieder persoon die zich met een motorvoertuig op de openbare weg begeeft. Deze verzekering vergoedt alle lichamelijke en materiële schade aan derden indien u een ongeval veroorzaakt. Met andere woorden de bromfietsverzekering dekt alle kosten aan derden die gepaard gaan met een ongeluk dat u veroorzaakt en waarvan u in fout bent.

Voorwaarden bromfietsverzekering

Een bromfietsverzekering geldt enkel vermits uw voertuig aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het is een voertuig met 2, 3 of 4 wielen.
 • Het voertuig heeft een maximum snelheid van 25 Km/uur (Klasse A, zonder rijbewijs) of 45 km/uur.(Klasse B, met rijbewijs AM)
 • Het voertuig heeft een motorvermogen van maximum 50 cc/ 4000 Watt.
 • Een bromfiets, quad, scooter of pedelec komen in aanmerking als aan alle bovenstaande criteria voldaan wordt.

Beperkingen bromfietsverzekering

In sommige gevallen biedt een bromfietsverzekering geen bescherming, waar u vervolgens rekening met dient te houden. We lijsten de beperkingen op:

 • Geen vergoeding voor schade aan je eigen voertuig.
 • Geen vergoeding voor lichamelijke schade die jijzelf oploopt.
 • Geen vergoeding voor schade die veroorzaakt wordt door andere omstandigheden zoals arbeidsconflicten.
 • Geen vergoeding voor schade aan producten of goederen die je vervoert tegen betaling.
 • Geen vergoeding voor schade die veroorzaakt wordt door snelheidswedstrijden.

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft u recht op het wettelijk pensioen. U dient er echter rekening mee te houden dat het wettelijk pensioen momenteel vaak nog niet de helft van uw huidige netto-inkomen bedraagt. Het is dus aan te raden om wat geld achter de hand te hebben als aanvulling op het wettelijk pensioen. Een pensioenspaarverzekering is hiervoor uitermate geschikt. Het is een veilige manier om uw pensioen aan te vullen.

Waarom een pensioenspaarverzekering

 • Fiscaal voordeel; u verdient 30% van uw premie terug;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Stortingen na uw 60ste zijn belastingvrij;
 • Uw gespaard bedrag (premie excl. instapkosten) is 100% gewaarborgd;
 • Hoge gewaarborgde basisrentevoet en eventuele winstdeling;
 • Interest op het gespaarde kapitaal en interesten uit het verleden.

Voorwaarden

Pensioensparen met een belastingvoordeel kan vanaf uw 18de tot uw 65ste. U bepaalt zelf hoeveel jaar u spaart maar stort wel met regelmaat een bedrag. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen moet u minimaal 10 jaar hebben gespaard. Wij raden aan het geld niet voor uw 60ste op te nemen. Wanneer u dit wel doet, betaalt u extra belasting (meestal 33%) over het opgenomen bedrag.

Garantie Bijzonder Beschermingsfonds

Een aantal pensioenspaarverzekeringen biedt extra bescherming in de vorm van de Garantie Bijzonder Beschermingsfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat de verzekerde zijn geld tot een maximum van 100.000 Euro terug krijgt als een verzekeraar failliet zou gaan. Wij vertellen u er graag meer over.

Pensioenspaarfonds

U kunt ook kiezen voor een pensioenspaarfonds. Dit kan meer opleveren maar biedt minder zekerheid.

Wanneer u ruimte heeft om te sparen en geen lening voor een onroerend goed heeft lopen, kunt u in aanmerking komen voor belastingbesparing. U kunt een contract afsluiten voor langetermijnsparen. Kiest u voor zekerheid dan is deze vorm van sparen echt iets voor u. De nettopremie is volledig beschermd en u ontvangt een eventuele jaarlijkse winstdeling. Langetermijnsparen is een goede aanvulling op uw pensioensparen. Het maximaal bedrag ligt hoger en het fiscaal voordeel is hetzelfde.

Flexibel

Met een contract voor langetermijnsparen bent u heel flexibel. U bent niet verplicht elk jaar te storten en het hoeft ook niet altijd hetzelfde bedrag te zijn. U kunt kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.

Voordelen van deze spaarvorm

 • Flexibele inleg;
 • 30% belastingvoordeel;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Veilige spaarvorm met beschermd spaarbedrag (premie excl. instapkosten);
 • Eventuele jaarlijkse winstdeling;
 • Belastingvrije stortingen na uw 60ste.

Een Tak-21 verzekering is een spaarverzekering op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. U betaalt premies die een bepaalde basisrente opbrengen. Deze basisrente wordt aangevuld met een winstdeelname. De winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van uw verzekeraar. Een Tak-21 verzekering geeft u grote zekerheid over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren. De premies zijn flexibel en u kunt het geld ook flexibel opnemen. U dient minimaal 8 jaar premie te betalen anders betaalt u roerende voorheffing. U betaalt wel instaptaks.

De opbrengsten

Wat levert een Tak-21 verzekering u op?

 • De premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten;
 • Een interessant rendement;
 • Eventueel een extra winstdeelname;
 • Een toegekende winstdeelname kan niet worden teruggevorderd;
 • Mogelijk belastingvoordeel als u de verzekering gebruikt als aanvulling op uw pensioen of om op lange termijn te sparen.

Rente op rente

U kunt er natuurlijk voor kiezen om de basisrente jaarlijks uit te laten betalen maar wanneer u deze toe laat voegen aan uw oorspronkelijk belegde kapitaal, brengt de basisrente het volgende jaar ook weer rente op.

Overlijdensdekking

Als extra kunt u kiezen voor een overlijdensdekking. Wanneer u dan tijdens de looptijd van het contract komt te overlijden, wordt er uitgekeerd aan uw erfgenamen.

Wat zijn uw wensen en verwachtingen met betrekking tot een beleggingsfonds? Om daarachter te komen, verdiepen we ons eerst in uw beleggingsprofiel. We kijken o.a. hoelang u uw spaargeld wilt missen, we onderzoeken hoeveel risico’s u wilt nemen en of u een voorkeur heeft om te beleggen in een bepaald product of dienst. Op basis van dit profiel doen we u een voorstel van fondsen die gegarandeerd bij u passen.

Levensverzekering gekoppeld aan beleggen

Tak-23 is een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten zonder rendementsgarantie. De rendementen zijn hoger maar het fonds biedt u geen enkele garantie met betrekking tot uw beleggingen.

De mate van risico

U kunt wel kiezen in welke mate u risico wilt lopen. Wij zoeken daar dan de passende beleggingsproducten bij. Kiest u enkel voor aandelen? In dat geval zal de waarde van uw belegging onderhevig zijn aan koersstijgingen en dalingen. Of kiest u voor een meer zekere combinatie van obligaties, aandelen en cash? In een Tak-23 zijn alle combinaties mogelijk, in de samenstelling die u wenst. Om de mate van risico overzichtelijk te houden, is er een risico-overzicht beschikbaar. Wij vertellen u er graag meer over.

Voordelen van het Tak-23 fonds

De voordelen van het Tak-23 fonds zijn:

 • Eenmalige premiebelasting en instapkosten;
 • Flexibel;
 • Belegging in fondsen;
 • Geen roerende voorheffingen;
 • Een interessante return;
 • Mogelijkheid voor fiscaal sparen.

Het spreekt voor zich dat de eventuele uitstapkosten lager worden naar gelang de duur van de beleggingen.